1 Exposiciones de Expresionismo abstracto en Wielkopolskie, Polonia

20 mar de 2015 - 07 abr de 2015

WeARTe 2015 _ Iberian artists & Friends en Polonia

  • Czapski Art Foundation

ul. Wawrzyniaka 39 bud. C II piętro, Poznan