¿Crees que es TIEMPO DE ACTUAR? ¡Publica tus OBRAS que reflexionen sobre ello antes del próximo día 21!
Vista de l'exposició
Evento finalizado
15
nov 2018
29
dic 2018

Compártelo

Cuándo: 15 nov de 2018 - 29 dic de 2018
Inauguración: 05 dic de 2018 / 20:30
Horario: De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 17 a 21 h. Sábados de 11 a 14 y de 17 a 20:30. Domingos y festivos cerrado
Precio: Entrada gratuita
Dónde: Centre d'Art Maristany / Carrer d'Àngel Guimerà, 2 / Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España
Organizada por: Centre d'Art Maristany
Artistas participantes: Ignasi Prat Altimira
Enlaces oficiales Web  Blog 
Correo electrónico: maristany@santcugat.cat
Etiquetas:
Eventos relacionados: Convocatoria de proyectos curatoriales de arte contemporáneo 2019, Convocatoria de proyectos de arte contemporáneo CAM (Centro de Arte Maristany)
Publicada el 03 dic de 2018      Vista 42 veces

Descripción de la Exposición

Honors i distincions forma part del projecte en curs i més ampli anomenat “Inventari del retrat polític oficial”. És tracta d’un fons documental auto-construït que pren com a motiu principal els retrats de governants de les sales de plens dels ajuntaments de Catalunya. La finalitat del projecte és suggerir una reflexió sobre els usos i el poder d’aquest tipus d’imatges, donar compte de la vigència de la pràctica del culte a la personalitat a través de la imatge física i proposar una urbanització d’aquesta branca de l’imaginari del poder polític. Les sales de plens, en tant que símbol de democràcia, espai lligat al règim de les imatges per reial decret i com a espai d’acotació, són els llocs escollits per realitzar la recerca del treball. Fins ara, aquesta tasca s’ha centrat en els retrats de polítics, no obstant, dins d’aquests espais podem trobar altres elements. Alguns d’ells, com els mateixos retrats, les banderes o els escuts, contribueixen a conferir oficialitat a l’espai, però altres elements, que també es troben en aquests espais amb força regularitat, com és el cas de les obres d’art, desenvolupen una funció una mica més ambigua. Durant el treball de camp realitzat ha pres consciència de la notable presència d’obres d’art a les sales, la qual cosa l’ha generat una curiositat que ha estat catalitzadora de la proposta que presentada al context d’aquesta convocatòria i que es pot resumir en les següents preguntes: quines són les funcions que desenvolupen les obres d’art en aquest espai? quins són els seus estils predominants? varien en funció de cada govern? quina funció desenvoluparien en una sala de museu? Les conclusions extretes en aquest estudi, serviran de punt de partida per a definir la segona part de la proposta; una exposició al Centre d’Art Maristany integrada per les obres artístiques de les sales de plens dels ajuntaments, prèvia cessió temporal per part de les institucions municipals. La finalitat d’aquesta exposició serà la de donar compte d’aquest fenomen de concentració d’obres en aquests espais i les claus del mateix. Com a límit geogràfic de la recerca a l’exposició es va establir el context de la comarca del Vallès Occidental. Les obres que formen part de l’exposició han estat cedides pels ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, i la col·laboració de Palau-solità i Plegamans. CAST_______________________ Honores y distinciones forma parte del proyecto en curso y más amplio llamado "Inventario del retrato político oficial". Se trata de un fondo documental auto-construido que toma como motivo principal los retratos de gobernantes de las salas de plenos de los ayuntamientos de Cataluña. La finalidad del proyecto es sugerir una reflexión sobre los usos y el poder de este tipo de imágenes, dar cuenta de la vigencia de la práctica del culto a la personalidad a través de la imagen física y proponer una urbanización de esta rama de el imaginario del poder político. Las salas de plenos, como símbolo de democracia, espacio ligado al régimen de las imágenes por Real Decreto y como espacio de acotación, son los lugares escogidos para realizar la búsqueda del trabajo. Hasta ahora, esta tarea se ha centrado en los retratos de políticos, sin embargo, dentro de estos espacios podemos encontrar otros elementos. Algunos de ellos, como los mismos retratos, las banderas o los escudos, contribuyen a conferir oficialidad al espacio, pero otros elementos, que también se encuentran en estos espacios con bastante regularidad, como es el caso de las obras de arte , desarrollan una función algo más ambigua. Durante el trabajo de campo realizado ha tomado conciencia de la notable presencia de obras de arte en las salas, lo que la ha generado una curiosidad que ha sido catalizadora de la propuesta que presentada al contexto de esta convocatoria y que se puede resumir en las siguientes preguntas: ¿cuáles son las funciones que desarrollan las obras de arte en este espacio? cuáles son sus estilos predominantes? varían en función de cada gobierno? qué función desarrollarían en una sala de museo? Las conclusiones extraídas en este estudio, servirán de punto de partida para definir la segunda parte de la propuesta; una exposición en el Centro de Arte Maristany integrada por las obras artísticas de las salas de plenos de los ayuntamientos, previa cesión temporal por parte de las instituciones municipales. La finalidad de esta exposición será la de dar cuenta de este fenómeno de concentración de obras en estos espacios y las claves del mismo. Como límite geográfico de la investigación en la exposición se estableció el contexto de la comarca del Vallés Occidental. Las obras que forman parte de la exposición han sido cedidas por los ayuntamientos de Badía del Vallés, Barberá del Vallés, Castellar del Vallès, Polinyà, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, y la colaboración de Palau Plegamans.

Documentos relacionados

Actualizado

el 03 dic de 2018

Contactar

¿Quieres contactar con el gestor de la ficha?
15 oct - 15 ene
Premio en Salas Bajas, Huesca, España

¡Suscríbase y reciba regularmente nuestro Boletín de Noticias del Mercado del Arte!

Suscribirme