Enseña tus OBRAS en ARTEINFORMADO. ¡Cada día, más personas las miran!
XXXIII Concurs de pintura Sanvisens i el XXIII Concurs d’escultura Pere Jou
Evento finalizado
21
oct 2019
03
nov 2019

Compártelo

Premios / Dotación: Lista de ganadores
1r Premi Sanvisens
3500 euros
1r Premi Pere Jou
3500 euros
Edición: XXXIII
Cuándo : 21 oct de 2019 - 03 nov de 2019
Dónde: Sitges, Barcelona, España
Organizada por: Ayuntamiento de Sitges
Inscripción:

Cerrada desde 03-11-2019

Dirigido a: Artistas
Publicada el 21 mar de 2020      Vista 3 veces

Descripción del Premio

Los ganadores de esta edición han sido: XXXIII Premio de pintura Sanvisens >> Katrina Hars XXIII Premio de escultura Pere Jou >> Stefano Dalle Vedove En total se han presentado este año 104 pinturas y 38 esculturas, de las que se han seleccionado 64 pinturas y 24 esculturas para optar al XXXIII Concurso de pintura Sanvisens y al XXIII Concurso de escultura Pere Jou, respectivamente. Los primeros premios Sanvisens y Pere Jou tienen una dotación económica de 3.500 euros y también como parte del premio los artistas podrán realizar una exposición individual en una de las salas expositivas municipales del Centro Cultural Miramar. El escultor Aramis Justiz Perera ha obtenido el primer accésit de escultura Pere Jou por la obra ‘escualo’, que otorga la familia Jou y que está dotado con 1.500 euros. __________ Bases: Participants Hi poden prendre part totes les persones artistes del món de la plàstica, la pintura i l’escultura. Modalitat i tema Tant per la pintura com per l’escultura, el tema i la tècnica són lliures. Mides Les pintures hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc de màxim 3 cm en cas que s’emmarquin. Les obres sobre paper hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc amb o sense paspartú de màxim 7cm. Les escultures hauran de tenir una mida mínima de 20 x 8 x 8 cm i no excediran d’un màxim de 100 x 50 x 50 cm. Presentació Cada persona autora podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats. Les obres presentades no hauran d’haver participat en edicions anteriors d’aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat. Al darrere de l'obra es farà constar: El títol Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d’acord amb la normativa vigent. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones concursants donen el consentiment per tal que l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofici sense que la persona hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa. Inscripcions Les obres s'hauran de presentar al Centre Cultural Miramar (C/ Bernat de Fonollar, 19. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), del 21 d’octubre al 3 de novembre de 2019 de dilluns a divendres de 10 a 19 hores, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent: Butlleta d'inscripció degudament emplenada (es pot descarregar a www.sitges.cat) Fotocòpia del DNI, NIE o targeta de residència. Les persones premiades en anteriors edicions només podran accedir a premis superiors, i els que hagin obtingut un primer premi podran presentar-se fora de concurs fent-ho constar a la butlleta en el moment de la inscripció. En el moment de dipositar l'obra es lliurarà el rebut corresponent, el qual s’haurà de portar posteriorment per a la seva recollida. Si la persona que recull la peça no és la propietària, el rebut haurà d’anar acompanyat de la corresponent autorització. Premis De pintura: 1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500€. Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500 €. D'escultura: 1r Premi Pere Jou, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €. Accèssit, donat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 € Tanmateix, per poder tramitar el pagament dels premis, les persones guanyadores hauran de presentar telemàticament a l’Ajuntament de Sitges els certificats conforme estant al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social. Tanmateix, les persones guanyadores tindran la possibilitat d’exposar les seves obres en un espai o sala expositiva del Centre Cultural Miramar l’any següent del concurs, durant el període que l´Ajuntament de Sitges designi segons disponibilitat i essent criteri de l’Ajuntament la selecció d’obres i la quantitat. El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 16 de novembre de 2019 a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Miramar. Els guardons de les persones premiades seran lliurats durant la celebració de la Nit de Premis Sitges. Jurat L’Ajuntament de Sitges determinarà els membres del jurat que estarà format per dues persones procedents del món de la pintura, una de l’escultura, una de la docència, una de la crítica de l’art, una del galerisme, així com una persona representant de les famílies Jou i Sanvisens, respectivament, i una de l’Ajuntament de Sitges. La seva decisió serà inapel·lable. Exposició de les obres Les obres presentades seran preseleccionades pel propi jurat abans de ser admeses a concurs. Les obres seleccionades s’exposaran al Centre Cultural Miramar del 16 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020. Propietat de les obres Les obres no seleccionades podran ser recollides del 11 al 24 de novembre de 2019. Les obres seleccionades per a l’exposició es podran recollir del 13 al 26 de gener de 2020. L’horari i el lloc de recollida de les obres serà el mateix de la inscripció, és a dir, de dilluns a divendres de 10 a 19 h, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i de 16 a 19 h. Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges. Els primers premis, tant de Pintura com d'Escultura, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Les persones autores de les obres guardonades autoritzen expressament a l’Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Les persones autores de les obres renuncien expressament als seus drets d’autor en benefici de l’Ajuntament de Sitges. L’accèssit de pintura passarà a ser propietat dels donants del premi. Altres determinacions La Regidoria de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. La corresponent assegurança de l’obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se’n fa responsable l’Ajuntament de Sitges. Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon 93 811 42 40 o escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Actualizado

el 22 mar de 2020

Contactar

¿Quieres contactar con el gestor de la ficha?
27 mar - 11 abr
Concurso en Madrid, España

¡Suscríbase y reciba regularmente nuestro Boletín de Noticias del Mercado del Arte!

Suscribirme